Çocukların Gelişimlerine Yardımcı Olacak Övgü Mesajları

Bu makalede gelişme aşamasında olan çocuğunuza yar­dımcı olacak bazı özel övgü mesajları bulabilirsiniz. Bu yaşta çocuklar kendi kimliklerini araştırmaya, güçlü olmaya, sosyal açıdan uygun davranışları öğrenmeye, hayal güçlerini geliş­tirmeye ve diğer insanlarla bağlantı kurmanın değişik yolları­nı bulmaya çalışırlar.

Çocuklarda güç ve kimlik oluşturmaya yardımcı övgüler;

  • Kim olduğunu araştırabilir ve diğer insanların kim olduğu­nu bulabilirsin.
  • Aynı anda hem güçlü olup, hem yardım isteyebilirsin.
  • Güçlü olmak için değişik roller ve yollar deneyebilirsin.
  • Davranışının sonuçlarını bulabilirsin.
  • Hissettiğin her şeyi kabul ediyorum.
  • Neyin gerçek, neyin hayal olduğunu öğrenebilirsin.
  • Seni olduğun gibi seviyorum.

Bu mesajları, çocuğunuza onunla ilişki halindeyken; onun hayal gücünü destekleyerek, sonsuz sorularına cevap vererek, sebep-sonuç ilişkisi kurmasına yardımcı olarak, sos­yal açıdan davranışlarını ödüllendirip, anlaşılır ve uygun sı­nırlandırmalar koyarak verebilirsiniz. İsterseniz bu mesajları çocuğunuza sevecen ve destekleyici bir şekilde doğrudan ve­rebilirsiniz.

Şüphesiz bu mesajların doğruluğuna öncelikle siz inanma­lısınız. Eğer, inanmazsanız, bu mesajlar bazen karmaşık, ba­zen de saçma sapan çift mesaj haline gelebilirler. Bu övgü mesajlarından birini anlayamazsanız ya da inanmazsınız, bu mesaja siz inanana kadar çocuğunuza söylemeyin.

Çocuklar, başkalarına karşı bağımsız ve saygılı cevap vermeyi öğrenmeden önce, kendi kimliklerini ve “İşte bu be­nim” duygusunu yerleştirmek zorundadırlar.

Öğüt Veren Anne
Öğüt Veren Anne

Bizler bile bu övgü mesajlarına halen ihtiyaç duyduğumu­za göre bu yaştaki çocukların da daha önceki dönemlere ait övgü mesajlarına ihtiyaç duymaya devam edeceklerini unut­mamalıyız. Varoluş ile ilgili övgüler bizim oluşma ve ihtiyaç­larımıza sahip olma konusundaki haklarımızı gösterir. Yap­mak ile ilgili övgü mesajları bizim araştırma ve elimizi uzatıp alma ihtiyacımızı gösterir. Düşünme ile ilgili övgüler ise dü­şünme ve bağımsızlık duygumuzu desteklerler.

Erken yaşta bu mesajlara inanmamaya karar veren çocuk­lar, şimdi bunları özümsemek için başka bir şansa sahip ola­bilirler. Şunu unutmayın ki, bu mesajları vermek için hiç bir zaman geç kalmış sayılmazsınız.

Çocuğunuzun ihtiyacı olan başka övgüleri keşfettiğinizde onları yazın ve çocuğunuza bu mesajları verin.

Reply