Hamileliğin İlk Başlangıcı Ve Adım Adım Takip Edilen Süreç

Hamilelik döllenme olduk dan sonra spermlerin yumurta da birleşmesin den kısa süre sonra anne rahmin de küçük embriyo oluşur ve orda adım adım büyümeye başlar. 9 aylık bir süreç haftalık gelişimlerini gözleyerek nasıl büyüdüğünü ve sağlıklı gelişimini gözlemleriz. Hamilelik 40 haftalık bir süreç dir. 3 aylık süre trimesti denilen her 3 ayda bir gelişimi gözlenir. Bu süreç 3 trimesti den oluşur. 40 hafta boyunca anne karnın da beslenerek yaşamını sürdür ve 40 hafta sonra hayata gözlerini açarak yaşamını sürdürür.

Hamileliğin Başlangıcı

Döllenme olduk dan bir hafta sonra sperm yumurtaya ulaşarak yumurta da birleşeme sağladık dan sonra hücreler de bölünmeler sağlanır ve birleşim sağlandık dan sonra embriyo oluşur ve kısa süre süre içerisin de 4 veya 5 gün içerisin de anne rahmine yerleşir ve hamilelik gerçekleşmiş olur ve orda küçük mercimek tanesi kadar oluşan embriyo 2 ayın sonuna doğru geldiğin de kalp atışları ve ufak ufak büyüme başlar.

1 Birinci Ayı Ve İlk Trimesti

1 inci ayın da Çok küçük pirinç tanesi kadar olur ve git gide 2 ayında yavaşça büyümeye ve kalp kapakçıkları açılarak kalbi atmaya başlar ve gelişmeye başlamış olur ve kalp atmaya başlar beyni sinir sistemi ve fiziksel gelişimi başlar. 3 ayına girdiğin de iskelet sistemi yavaş yavaş gelişmeye başlar ve küçük elleri bacaklarını oluşmaya başlar ve artık yavaş yavaş kollarını bacaklarını oynatmaya başlar çok küçük olduğu için hareketleri pek his edilmez ama ultrasonla hem gelişimi gözle görüle bilir hale gelir ve de kalp atışlarını gelişmiş cihazlarla dinlenmeye başlanır hale gelir.

4 Dördüncü Ayı Ve İkinci Trimesti

Artık 4 ayına da yavaş yavaş boyu uzamaya başlar. Yaklaşık 13 cm veya 15 cm kadar olur ve saçları kulakları tırnakları hepsi artık yavaştan tam şeklini almaya başlar ve 5 ayına girdiğin tamamen yüzü insan görünümü almış olur. Burnu kulakları göz çukurları arını saçları net bir şekil de beli olmaya başlar. 6 ayına girdiğin de ise artık cinsiyeti beli olur ve artık kulakları duymaya başlar ve artık hareket etiğin de his edilir hale gelir.

 

Reply