Yetişkinler ile Yaşanan Çocuk Problemleri

Kocamın 19 aylık oğlumuzla ilgilenmesi gerekiyor­du. Ama ben eve döndüğümde, çocuğumuzu evin önündeki kalabalık caddede oynarken buldum. Ne yapmalıyım ?

 • Sakın boş vermeyin ve kocanızın çocuğun güvenliği için ge­rekli sorumluluğu alması konusunda ısrarlı olun.
 • Ebeveynler, karşılıklı beklentiler konusunda tartışıp, anlaş­maya varmalıdırlar. Her birinizin çocuğunuzdan ayrı geçi­receğiniz bir zamana ihtiyacınız vardır ve ebeveynliği pay­laşmanız gerekir.
 • Ne hissettiğinizi açıkça söyleyin. Her ikiniz de çocuğun gü­venliği için yeterince sorumluluk alana kadar bu konu üze­rinde durun.
 • Kimin sorumluluğunda olduğuna bakmaksızın, siz ve ko­canız çocuğun nerede oynayıp oynamayacağına karar verin.
 • Beklentilerinizi kocanıza söyleyin. Ondan bu beklentileri yerine getirme ya da bir bakıcı tutma konusunda bir tercih yapmasını isteyin.
 • Açıkça ne hissettiğinizi söyleyin ve bu sorunu beraber çö­zün.

2.5 yaşındaki çocuğumu, onun yanındayken eleşti­ren yetişkinlere nasıl cevap vermeliyim?

 • Onlara, “O çok özeldir ve kendisini ifade etmesinin kendi­ne özgü yolları vardır” deyin.
 • Yetişkinlere cevap vermeyin. Çocuğunuzu koruyun ve ona ne olduğunu anlatın.
 • Onlara şu mesajı verin; “Bu davranışa tahammül edemedi­ğiniz anlaşılıyor.”
 • Eleştirilen davranışın olumlu bölümünü tekrar siz de doğ­rulayın. “O çok dik kafalı küçük bir kız” sözünü, “O kendi isteklerini ifade etmeyi öğreniyor, daha sonra bu işi daha iyi yapabilecek” diye değiştirin.
 • Onlara “Bunun yerine çocuğun ne yapmasını istediğinizi söyler misiniz?” deyin.
 • İlk olarak çocuğunuzun, acil ihtiyaçları ve bakımıyla ilgile­nin ve daha sonra yetişkinlere cevap verin.
 • Onlara örnek olun. Bu eleştiriyi yeni sözcükler kullanarak olumlu bir mesaj haline getirin ya da çocuğunuza “Bunu daha da iyi yapabilirsin” deyin.
 • Onlara “Verdiğiniz bilgi için teşekkürler” deyin.
 • Onları “Böyle konuşmayın. O henüz çok küçük” diye uya­rın.
 • Onlara “Çocuğumla ilgilendiğiniz için teşekkür ederim” deyin.

Çocuğumun televizyon seyretmesini sınırlamak ko­nusunda bazı fikirlere ihtiyacım var. O, şu an 2.5 yaşında. Kocam da çok televizyon seyrediyor.

 • Çocuğunuza bugün hangi programları seyredebileceğini söyleyin ve daha sonra bu sınırlara bağlı kalın.
 • Televizyonu kocanızın odasına koyarsanız, oğlunuz seyre­demez.
 • Siz ve eşiniz, 2.5 yaşındaki çocuğunuzun ne tür programla­rı seyretmesinin iyi olmayacağına karar verin. Kocanızın oğlunuzla birlikte seyredebileceği programlar bulun.
 • Televizyonu satın.
 • Tüm yaratıcılığınızı kullanarak, Televizyon seyretmek yeri­ne yapılabilecek şeylerin bir listesini yapın ve bunu uygula­yın.
 • Çocuğunuza, TV seyretmeden önce sizden izin alması ge­rektiği şeklinde bir kural koyun.
 • Televizyonu kapı aralığından görülemeyecek bir yere ko­yun ve TV odasının kapısını kapalı tutun.
 • Çocuğun ne kadar televizyon seyretmesi gerektiği hakkında kurallar koyun. Ve kocanızdan bir büyük ve bir baba gibi davranmasını isteyin.
 • Bir video aleti alıp almamayı tartışın. 2.5 yaşındaki çocu­ğunuzun seyretmesi uygun olmayan programları kaydeder­siniz. Kocanız da oğlunuz uyuduktan sonra ya da bir yere gittiğinde bunları seyredebilir.

Eski eşim biri 2.5, diğeri 4 yaşında olan çocuklarını ziyaret etmiyor ve onlar da babalarını çok özlüyorlar. Ne yapabilirim ?

 • isteğini sorun.
 • çocukları ziyaret etmek istemiyorsa, çocuklara bunu açıkça belirtin. Onların çok değerli olduğunu ama bunun kendilerinin değil, babalarının çözmesi gereken bir sorun olduğunu söyleyin.
 • Siz, ondan sorumlu olamazsınız. Sadece çocuklarınıza ve kendinize dikkat edin.
 • Çocuklarınızın, babalarını görmek istediğinde telefon et­melerini sağlayın.
 • Onlara, “Babanız gittiğinden beri bu konuda kendinizi ba­zen yalnız hissettiğinizi görüyorum. Ama, en azından kavga bittiği için biraz rahatlamış olmanızı ümit ediyorum.” de­yin.
 • Kendi kendinize “Böyle olmasını istemiyordum ama, yeni bir hayat oluşturabilirim” deyin.
 • Eski eşiniz çocuklarınızın hayatından çıkmak istiyorsa, çocuklarınızın hayatındaki bu boşluğu doldurmaya yardımcı ola­bilmek için kendiniz destek alın.
 • Onlar için başka sevecen erkek yetişkinler bulun. Büyükba­ba, dayı, yakın arkadaş ve diğerleri gibi.

Kocam biri 2, diğeri 8 yaşında olan çocuklarımızı dövüyor ve benim bu konuda yardıma ihtiyacım var. Onunla yaşamak zorundayım. Çünkü, bize o bakıyor.

 • Mahalle karakoluna telefon edip yardım isteyin.
 • Durumunuzu değiştirmek için yeterli güce sahip olduğu­nuzu unutmayın. Durumunuzu değiştirin!
 • Çocuklarınızı korumak için yardım alın.
 • Kocanız ya da bir yabancı bu hiç fark etmez, taciz tacizdir. Onu durdurmak için ne gerekiyorsa yapın.
 • Onu terk edin ve bir sığınma evine gidin.
 • Ona durmasını söyleyin!
 • Beraber danışmana gitmek konusunda ısrar edin.
 • Yakın bir erkek arkadaşınızdan ya da akrabanızdan sizin ve çocuklarınızın korunması için yardım sağlayın.
 • Onu tutuklatın. Ve kendi hayatınızı sürdürmeyi öğrenmek için yardım alın.

Eşimin akrabaları bu gidişle iki yaşındaki çocuğu­mun tepeme çıkacağını söylüyorlar. Benden ona karşı sert bir disiplin uygulamamı, onu tokatlamamı, ya bir askı ya da bir sopa ile vurmamı istiyorlar. Onların konuşması beni çok korkutuyor. Benim değer yargılarım çocuğuma vurmamamı söylüyor. Onlarla nasıl baş edebilirim?

 • Onlar size ne yapmanız gerektiğini söylemeye başladıkla­rında, bunların bir kulağınızdan girip,     diğerinden çıkması­nı sağlayın. Dinlemeyin bile.
 • Vurmak fiziksel bir tacizdir.
 • Çocuğunuzu diğerlerinin yanında disiplin alana almaya ça­lışmayın. Böylece onların müdahale etme şansı olmayacaktır.
 • Onlara, “Hayır, hem onun tepeme çıkmasına izin vermeye­ceğim hem de onu dövmeyeceğim” deyin.
 • Onlara sakin bir şekilde sizin ve çocuğunuz için neyin daha iyi olacağını açıklayın.
 • Onlar aktif bir şekilde çocuğunuzu disipline etmeye çalışacaksa, çocuğunuzu asla onlarla birlikte yalnız bırakmayın.
 • Dikkatli ve sevecen bir ebeveyn olun. “Kendinize güvenin.”
 • Çocuğunuza kesin limitler koyun. O bunları öğrenecektir.

Büyükanne bizi ziyarete geldiğinde iki yaşındaki çocuğum ona sarılmak istemiyor. Ne yapabilirim ?

 • Büyükanneye çocuğunuzun insanlara ne zaman yaklaşacağı konusunda kendisinin karar vereceğini söyleyin.
 • Onu bu ziyarete hazırlayın; ona büyükannesinin resmini gösterin.
 • Sizin büyükanneyi sevdiğinizi duymasını sağlayın.
 • Ondan büyükanneye sarılmak yerine onun için resimler ya­pıp, vermesini isteyin.
 • Büyükanneye denemesi için bazı öneriler verin. Örneğin, “Onun oyuncaklarıyla oyna ve sana yaklaşmasına izin ver” gibi.
 • Siz annenize sarılırken, onun sizi görmesini sağlayın.
 • Siz bu ziyarete hazırlanırken, onu da bu hazırlığın içine alın ve sonrasını onun tercihine bırakın.
 • Sarılmak istemediği zaman, onu zorlamayın.
 • Annenizi arayın ve bu durumu ona söyleyin. Bu konuda başarılı olabilmek için ondan yardım isteyin.
 • Siz ya da anneniz bunu sorun haline getirmeyin.

Reply